Yükleniyor...
İhale ve Danışmanlık

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız.

İhale ve satın alma danışmanlığı

Mali yönetim danışmanlığı

İç kontrol sistemi oluşturma danışmanlığı

Kamu muhasebesi ve rapor okuma danışmanlığı

Yönetim bilgi sistemi kurma danışmanlığı

Stratejik yönetim danışmanlığı

İç kontrol danışmanlığı

Proje yönetimi danışmanlığı

Eğitim planlaması danışmanlığı

Sosyal koruma ağları oluşturma danışmanlığı

İnsan kaynakları yönetim sistemi oluşturma danışmanlığı

Kurumsal risk yönetimi danışmanlığı

Kurumsal performans yönetimi danışmanlığı

Performans değerlendirme sistemi oluşturma danışmanlığı