Yükleniyor...
10-14 Şubat 2023 Megasaray West Beach Otel
Salı, 03 Ocak 2023
10-14 Şubat 2023 Megasaray West Beach Otel

BEYAN USULÜ E İHALE VE KAMU İHALE MEVUZATI
(16 Mart 2019 tarihli değişiklikler dahil)
• İhale Kayıt, Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar, İlan Hazırlama ve Sevk İşlem Formu Gönderme, Kısmi Teklif İşlemleri
• İhale Onay ve Hazır Belgeler, İhale Komisyon İşlemleri, İdare Komisyon Üyesi, Teklif Açılış
• Yaklaşık Maliyetin Görüntülenmesi, Teklif Mektubunun Uygunluk Durumu
• Yeterlik Bilgileri Tablosu ve Geçici Teminatın Uygunluk Durumu, E- Teklif Değerlendirme 1. Oturum, İhale Tarihi ile Teyit Alınması
• E- Teklif Değerlendirme 2. Oturum, Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim
• İhale Komisyon Kararının Oluşturulması
• Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Teyit İşlemleri
• İhale Yetkilisi Onayı Oluşturulması, İdare Kullanıcısı, Kesinleşen İhale Kararı Tebligatı, İdare Satın Alma
• Sözleşme Öncesi Teyit Alınması, Sözleşme İmzalamaya Davet Tebligatı, Sonuç Formu Gönderilmesi, İdare Kullanıcısı
• Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi, İdare Komisyon Üyesi, E-GTM İşlemler

BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ
• Belediye Şirketlerinin Statüsü ve Kurulması, Belediye Şirketlerinin Belediye İle İlişkileri
• Belediye Şirketlerinde Personel İstihdamı, Belediye Şirketlerinin İhale Mevzuatı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu vb.) Karşısındaki Durumu, İstisna(3/g) Uygulamaları Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları Yapılması
• Belediye Şirketlerinin Yönetim Yapısı ve Belediye Personelinin Bu Şirketlerde Görevlendirilmesi
• Yönetim Kuruluna veya Şirket Müdürlüğü Görevine Seçilme, Yönetim Kurulunun veya Şirket Müdürünün Başlıca Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Hakları, Belediye Şirketlerinin Vergi Mükellefiyeti, Ödev ve Sorumlulukları
• Belediye Şirketlerinde Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu
• Belediye Şirketlerinde Defter, Belge ve Kayıt Düzeni, Ticaret Hukuku (Yeni Türk Ticaret Kanunu) Kapsamındaki Sorumluluk, Yükümlülük ve İşlemler, Belediye Şirketlerinde Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi
• Belediye Şirketlerinin Nakit Kaynaklarının İlgili Mevzuat Doğrultusunda Değerlendirilmesi ve Borçlanması
• Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim Zorunluluğu, Belediye Şirketlerinde Sayıştay Denetimi ve Bulguları

MUHTASAR BEYAN VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BİRLEŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannemesi (MPHB) nedir? ne için verilir?
• Kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi ve kimleri kapsar
• Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi için son tarih
• Uygulamaya dahil olan mükelleflerin özellikleri nelerdir
• Prim hizmet beyannamesi (MPHB) verilmesinde muhasebecinin sorumluluğu
• Yetkili bakanlıklar
• Prim hizmet beyannamesinde hangi veriler ve bilgiler beyan edilecek
• Şirketlerde işçi sayılarının beyana etkisi ve beyanlar nasıl değişiklik arz edeceği
• Önceden 3 aylık muhtasar bildiriminde bulunan firmalar işçi sayılarındaki değişiklikler halinde beyan durumu
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin mükellefleri
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği vergi dairesi
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme zamanı
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergilendirme dönemi
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin muhasebeciler aracılığıyla hangi şifreler ile gönderilecek
• Beyan yetkisi olanların şifre temini nasıl olacak
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek odaları ve meslek birlikleri aracılığıyla gönderilmesi

BEYANNAMENİN BDP PROGRAMINDA DÜZENLENMESİ VE UYGULAMA YAPILMASI
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi programı
• Beyannamenin düzenlenmesi
• Beyannamenin E – Beyanname sistemine gönderilmesi
• Beyan onayı ve tahakkuk fişi sayısı
• Kanuni süresinde sonra verilecek beyannameler
• Özellikli durumlar
• İşten ayrılış bildirgesi veriliş işyerleri için beyanname
• Tahakkukların ödenmesi
• Tahakkuk esas bilgilerinde hata bulunması, düzeltme işlemleri
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde cezai durumlar
• Genel soru ve cevaplar
 

Etiketler: 10-14 Şubat 2023 Megasaray West Beach Otel